Ceturtdiena 28 Okt 2021
Drukāt

Mērķi un uzdevumi

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta (TPK) darbības mērķis ir iniciēt, atbalstīt un veicināt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi.

Mērķi un uzdevumi:
● Apzināt DU zinātnisko potenciālu un spēju sniegt pētniecības pakalpojumus atbilstoši uzņēmēju vajadzībām;
● Rosināt un veicināt sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem;
● Nodrošināt zinātnieku un pētnieku intelektuālā īpašuma aizsardzību;
● Sekmēt zinātnisko institūciju pētniecības rezultātu ieviešanu ražošanā.
TPK paredz:
● īstenot pasākumus, kas nodrošinās DU radīto zināšanu un tehnoloģiju pārnesi tautsaimniecībā;
● sekmēt zinātnisko institūciju pētniecības rezultātu ieviešanu ražošanā.


TPK piedāvā:
● Tehnoloģiju pārneses procesa informatīvo, metodisko un zinātnisko atbalstu;
● Informatīvo atbalstu: publikācijas, konferences, izstādes;
● Intelektuālā īpašuma aizsardzības pakalpojumus (analogu un prototipu meklēšana, patentu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana);
● Augsti tehnoloģisko uzņēmumu un organizāciju tehnoloģiju pārneses veicināšanu Latvijas un starptautiskajā tirgū;
● Pasākumus, kas saistīti ar tehnoloģiju eksportu, realizāciju, tai skaitā pārrunu veikšanu, līgumu (kontraktu) slēgšanu.

 

Meklēšana