Ceturtdiena 28 Okt 2021
Drukāt

Komercializācijas objekti

tris-logo

 TPK pašlaik ir iesniegti 33 komercializācijas objekti:

1. Punktu-matricu hologrāfiskā ieraksta iekārta (autors: A.Bulanovs)

2.  As-S-Se fotorezists hologrāfiskam ierakstam (autors: J. Teteris)

3. Ag-Al-S plānās kārtiņas nanostrukturētu objektu iegūšanai (autors: V.Gerbreders)

4. Nano struktūru izveide uz metāla-halkogenīda virsmas ar elektrona kūļa starojumu (autors: V.Kolbjonoks)

5. Halkogenīdu (Sb-Se) mikrostruktūras ar reversīvas pārejas spēju „amorfs – kristālisks stāvoklis” kā potenciāls materiāls atmiņas šūnu izgatavošanai (autore O.Šimane, līdzizgudrotājs V.Gerbreders).

6. Ar sietspiedes metodi izgatavoti fotovoltiskie elementi (autors V.Gerbreders, līdzizgudrotāji: V.Akmene, I.Mihailova).

7.SeCu plānās kārtiņas kā starojuma pārveidotājs (autors Vadims Kolbjonoks, DU IMC fizikas tehniķis, līdzautori Vjačeslavs Gerbreders, Ēriks Sļedevskis).

8. Dinamiskais degazētājs (autors Uldis Siliņš, DU pētnieks);

9. Dinamiskās degazācijas absorbcijas siltumsūknis (autors Uldis Siliņš, DU pētnieks);

10. Paņēmiens tvaika turbīnas termodinamiskā cikla pilnveidošanai (autors Uldis Siliņš DU pētnieks);

11. Asins plazmas albumīna strukturālo un funkcionālo īpašību noteikšanas veids (autore Jeļena Kirilova, ķīmijas docente; līdzautori Inta Kalniņa, Tija Zvagule, Rūta Bruvere, Andrejs Šķesters, Georgijs Kirilovs);

12. Olbaltumvielu amiloīdo agregātu noteikšanas metode (autore Jeļena Kirilova, ķīmijas docente; līdzautori Gaļina Gorbenko, Valērija Trusova, Inta Kalnina, Georgijs Kirilovs);

13. Halkogenīdu As-Se-S elektronu starojuma jutīgs rezists (autors Vadims Kolbjonoks, DU IMC fizikas tehniķis; līdzautori Vjačeslavs Gerbreders, Jānis Teteris);

14. Laivu dzinējs (autors Uldis Siliņš, DU pētnieks);

15. Tiešsaistes lietotne "TimeSheet" (autore Ieva Boļakova, DU IK lektore);

16. Jauna luminiscējoša polimērmateriāla iegūšanas metode (autors Georgijs Kirilovs, DU pētnieks; līdzautori: Andrejs Bulanovs, Irēna Ivanova,  Jelena Kirilova);

17. Apmācību kurss darbinieka profesionālu kompetenču uzlabošanai darbā ar programmu „SolidWorks Public”(autors P.Drozdovs DU Baltkrievijas – Latvijas zinātniski inovatīvā centra stiprināšanas tehnoloģiju jomā pētnieks).

18. Apmācību kurss darbinieka profesionālu kompetenču uzlabošanai darbā ar programmu „CorelDRAW” (autore Asoc. profesore Dr.paed. Nellija Bogdanova).

19. Apmācību kurss darbinieka profesionālu kompetenču uzlabošanai darbā ar programmu „Adobe Photoshop” (autore Asoc. profesore Dr.paed. Nellija Bogdanova).

20. Ūdens miglas ģenerators iekšdedzes dzinējiem (autors Uldis Siliņš, DU pētnieks).

21. Intelektuālās datu apstrādes metodes (Autors Ieva Boļakova DU IK lektore).

22. Nanostrukturētas cinka oksīda (ZnO) plānās kārtiņas (Autore G.Liberta IMC pētniece Irēna Mihailova, līdzautors Vjačeslavs Gerbreders).

23. Jauna spektrofluorimetriska metode hroma (III) jonu noteikšnai (Autore: DU DMF docente Jeļena Kirilova; līdzautori: Aleksandrs Pučkins, Irēna Ivanova, Georgijs Kirilovs, Anna Volkova, Mihails Gorskis).

24. Metode augu šūnu ploiditātes palielināšanai (Autores: DU DMF Fizikas katedras Fizikas tehniķe Velga Akmene, DU DMF Sistemātiskās bioloģijas institūta Dabaszinātņu laborante Kristīna Valaine).

25. Mārketinga pētījumi, paredzēti svarīgas informācijas iegūšanai uzņēmuma veiksmīgas funkcionēšanas nodrošināšanai (Autores: DU SZF pētniece, vecākā statistiķe Alīna Ohotina, pētniece Oksana Ruža, vecākā statistiķe Olga Volkova, DU SZF EK docente Aina Čaplinska)

26. Apmācību kurss darbinieka profesionālo kompetenču uzlabošanai par tēmu „Projektu izstrādāšana un vadība” (Autores: DU SZF Katedras vadītāja, docente Dr.oec. Janīna Stašāne, DU SZF EK Asoc. profesore Elita Jermolajeva)

27. Testēšanas metode Trichinella konstatēšanai (Autores: DU DMF SBI Vadošā pētniece Dr.biol. Muza Kirjušina, DU DMF SBI Dabaszinātņu laborante  Inese Gavarāne)

28. Konsultācijas darbinieku profesionālo kompetenču uzlabošanai par tēmu „Projekta finanses un grāmatvedība” (Autore: DU Iepirkumu speciāliste Aija Sannikova)

29. Konsultācijas darbinieku profesionālo kompetenču uzlabošanai par tēmu „Iepirkumu organizācija, pieteikumu sagatavošana iepirkumos” (Autore: DU Iepirkumu speciāliste Aija Sannikova)

30. Testēšanas metode Trichinella sugu noteikšanai (Autores: DU DMF SBI Vadošā pētniece Dr.biol. Muza Kirjušina, DU DMF SBI Dabaszinātņu laborante  Inese Gavarāne)

31. Apmācību kurss darbinieka profesionālo kompetenču uzlabošanai par tēmu „Datu apstrāde un prezentācija” (Autore: DU DMF Informātikas katedras docente Dr.phys. Svetlana Ignatjeva)

32. Testēšanas metode Trichinella sugu izcelšanās noteikšanai (Autores: DU DMF SBI Vadošā pētniece Dr.biol. Muza Kirjušina, DU DMF SBI Dabaszinātņu laborante  Inese Jahundoviča)

33. Testēšanas metode Trichinella konstatēšanai un sugu noteikšanai (Autores: DU DMF SBI Vadošā pētniece Dr.biol. Muza Kirjušina, DU DMF SBI Dabaszinātņu laborante  Inese Jahundoviča)

 

 


Meklēšana