Ceturtdiena 28 Okt 2021
Drukāt

Svešvalodu centrs

Centra vadītājas pienākumu izpildītāja ir Mag. philol., lektore Marina Maslova. Svešvalodu centrs ir Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes struktūrvienība, kas nodibināta 2004. gada 29. martā.

Darba virzieni

Svešvalodu centra darbības mērķis ir popularizēt svešvalodas un nodrošināt to kvalitatīvu apguvi.
Svešvalodu centra darbības uzdevumi:

  • nodrošināt otrās svešvalodas apguvi filoloģijas bakalaura programmās;
  • nodrošināt svešvalodu apguvi citu DU studiju programmās studējošiem;
  • nodrošināt un vadīt profesionālo skolotāja studiju programmu “Vidējās izglītības skolotājs” un profesionālā maģistra studiju programmu "Tulks, tulkotājs" ;
  • organizēt svešvalodu kursus interesentiem;
  • sniegt maksas tulkošanas pakalpojumus;
  • attīstīt un uzturēt sakarus ar Latvijas, ārvalstu augstskolām un citām izglītības un pētniecības iestādēm, vēstniecībām, svešvalodu izglītības veicināšanas centriem Latvijā un ārvalstīs.

 

Meklēšana