Ceturtdiena 28 Okt 2021
Drukāt

Sociālo pētījumu institūts (SPI)

SPI nodarbojas ar zinātniskajiem pētījumiem dažādos virzienos – ekonomikas, socioloģijas, sociālās psiholoģijas un tiesību zinātnes.

Un institūta direktora pienākumu izpildītājs ir Dr.sc.soc., profesors Vladimirs Meņšikovs.

Ekonomisko pētījumu centra darbības pamatvirzieni ir finanses un kredīts, reģionālā ekonomika un ekonomiskā drošība, to vadītājs ir Dr.phil., Dr.soc., vadošais pētnieks Viktors Voronovs.

Socioloģisko pētījumu laboratorijas pamatvirzieni ir izglītības socioloģija, ekonomiskā socioloģija un drošības socioloģija, laboratorijas vadītāja ir Dr.oec., vadošā pētniece Vera Boroņenko.

Juridisko pētījumu laboratorijā pētījumi tiek veikti sekojošos pamatvirzienos - saimnieciskās darbības tiesiskie aspekti, juridisko un fizisko personu drošības tiesiskie aspekti, tiesību pārkāpšanas interneta ekspertīze. Laboratorijas vadītājs ir Dr.jur., docents Jurijs Mašošins.

Sociālās psiholoģijas centrs nodarbojas ar pētījumiem tādos virzienos kā personības multikulturālā vidē, Latgales iedzīvotāju integrācija ES: sociālpsiholoģiskās problēmas un perspektīvas, personības un grupu starpkultūrālie pētījumi. Centra vadītājs ir Dr.psych. asoc. profesors Aleksejs Ruža.

Meklēšana