Ceturtdiena 28 Okt 2021
Drukāt

Sistemātiskās bioloģijas institūts (SBI)

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts (SBI) ir dibināts 2005. g.
SBI vadītājs ir Dr. biol. Uldis Valainis. Tā galvenais mērķis ir zinātnisko pētījumu veikšana sistemātiskās bioloģijas jomā.
SBI galvenie uzdevumi ir:

  • pētniecisko projektu realizēšana;
  • Sistemātiskās bioloģijas zinātnes attīstība un zinātnieku skolas veidošana Daugavpils Universitātē;
  • zinātniskā personāla un pētnieciskās bāzes pilnveidošana;
  • zinātnisko kolekciju izveide entomoloģijā un botānikā;
  • zinātnisko publikāciju (žurnālu, monogrāfiju, rakstu) izdošana;
  • zinātnisko konferenču un semināru organizēšana;
  • zinātnieku sadarbības veicināšana vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • piedalīšanās studiju programmu realizēšanā;
  • zinātnes popularizēšana;
  • citu zinātniski pētniecisko aktivitāšu organizēšana (ekspedīcijas, nometnes u.c.).


SBI veic taksonomijas, sistemātikas un bioģeogrāfijas pētījumus galvenokārt Baltijas jūras baseina, bet atsevišķu taksonomisko grupu organismiem - pasaules faunā vai florā.
SBI tiek veidotas vaboļu un molusku zinātniskās kolekcijas, un augu herbārijs.

SBI struktūru veido 7 laboratorijas: Sistemātiskās koleopteroloģijas laboratorija, Sistemātiskās botānikas laboratorija, Sistemātiskās zooloģijas laboratorija, Dzīvnieku ekoloģijas un evolūcijas laboratorija, Lāzerskenējošās mikroskopijas laboratorija, Parazitoloģijas laboratorija un Biotehnoloģiju laboratorija.

 

Sistemātiskās bioloģijas institūtā darbojas Projektu vadības un informācijas grupa, kura nodarbojas ar projektu līdzekļu piesaisti un administrāciju. SBI veido zinātniskās periodiskās literatūras bibliotēku, augu herbāriju, vaboļu, molusku, sīko zīdītāju un putnu asins parazītu kolekcijas.

Laboratorijas aprīkojums:

Konfokālais Lāzerskanējošais mikroskops (Zeiss LSM 5 Pascal)

Binokulārais mikroskops Zeiss Stemi 2000

Motorizētais stereomikroskops Zeiss Stereo Lumar. V12

Binokulārais mikroskops Zeiss Stemi SV6

Motorizētais stereomikroskops Zeiss Stereo Discovery V12

Spektrofotometrs DNS un piemaisījumu noteikšanai

Motorizētais stereomikroskops Zeiss Stereo Discovery V8

Bez kivešu spektrofotometrs Nanodrop 1000

16 kapilāru ģenētiskais analizators

Autoklāvs

Plūsmkas citometrs (CyFlow space)

Mikroplašu lasītājs

DNS amplifikators

 

Meklēšana