Drukāt

Mākslas zinātņu institūts

Kategorija: Institūti
Publicēšanas datums
Autors Admin
Skatīts: 3123

Institūta direktora v.i. ir Mag.art., Mag.paed., lektore Zeltīte Barševska
DU Mākslas zinātņu institūts (MZI) ir zinātniski pētnieciskā struktūrvienība, kas tika izveidota 2010. gadā ar mērķi veicināt pētījumus mākslas zinātnēs un realizēt pētnieku komunikāciju nacionālā un starptautiskā kultūras telpās.
Aktivitātes
Mākslas zinātņu institūta darbības galvenie uzdevumi ir veikt pētījumus atbilstoši institūta darbības mērķim; sekmēt pētnieku komunikāciju nacionālā un starptautiskā līmenī; izstrādāt publikācijas mākslas zinātnēs; darboties pētnieciskos projektos; sagatavot jaunos mākslas zinātņu pētniekus; sekmēt akadēmisko un profesionālo studiju programmu īstenošanu.
Galvenie zinātniskās darbības virzieni