Trešdiena 01 Dec 2021
Drukāt

Mākslas zinātņu institūts

Institūta direktora v.i. ir Mag.art., Mag.paed., lektore Zeltīte Barševska
DU Mākslas zinātņu institūts (MZI) ir zinātniski pētnieciskā struktūrvienība, kas tika izveidota 2010. gadā ar mērķi veicināt pētījumus mākslas zinātnēs un realizēt pētnieku komunikāciju nacionālā un starptautiskā kultūras telpās.
Aktivitātes
Mākslas zinātņu institūta darbības galvenie uzdevumi ir veikt pētījumus atbilstoši institūta darbības mērķim; sekmēt pētnieku komunikāciju nacionālā un starptautiskā līmenī; izstrādāt publikācijas mākslas zinātnēs; darboties pētnieciskos projektos; sagatavot jaunos mākslas zinātņu pētniekus; sekmēt akadēmisko un profesionālo studiju programmu īstenošanu.
Galvenie zinātniskās darbības virzieni

 • Mākslas zinātnes Latvijā: retrospektīvais un laikmetīgais.
 • Latvijas arhitektūras vēsture un teorija (19.gs.- mūsdienas).
 • Muzikoloģijas aspekti Latvijā.
 • Tautas lietišķās mākslas attīstība Latvijā (19. gs. beigas- 20. gs.).
 • Tekstiliju rotāšanas tradīcijas Latgales multikulturālajā vidē (19. gs. beigas- 20. gs.).
 • Ornamenta elementi tamborētajās dvieļu galu mežģīnēs Latgalē (19. gs. beigas- 20. gs.).
Drukāt

Mākslas un dizaina katedra

Katedras vadītāja v.i. ir Dr.sc.ing., docente Mag.paed. Janīna Osnovina

Galvenie katedras virzieni zinātnē ir:

 • Mākslas kā zinātnes attīstīšana Latgales reģionā;
 • Mākslas un dizaina studiju kursu struktūras un satura pilnveidošana, sekmējot studentu lielāku interesi par mākslu un dizainu, kā arī aktivizējot viņu radošo potenciālu mākslinieciskās izpausmēs.
 • Mākslas docētāju kompetences pilnveidošana.
 • Mākslas un dizaina katedras docētāji apmainās ar informāciju, zinātniskajiem materiāliem, veic kopīgus pētījumus šobrīd ar 9 Eiropas valstu zinātniekiem, rīko personālizstādes Latvijā un ārzemēs.
Drukāt

Informātikas katedra

 Katedras vadītāja ir docente Dr.phys. Svetlana Ignatjeva.

Zinātniskās darbības virzieni:

 • Cietķermeņu modelēšana. PLM sistēmas. Multimediji;
 • Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija;
 • Nelineāru svārstību sistēmu dinamika. Programmatūras izstrāde un pētīšana;
 • Datorzinātņu mācību metodika;
 • Krājumu pārvalde;
 • Bezmaksas un atvērtā koda programmatūras pielietojums;
 • Matemātiskā māksla. Rakstu modelēšana
Drukāt

Instrumentu spēles un mūzikas teorijas katedra

Katedras vadītāja p.i. ir lektore, Mag.paed. Tatjana Dvorecka.

Zinātniskās darbības virzieni

 • Instrumentu spēles metodika un atskaņotājmāksla;
 • Mūzikas vēstures un teorijas problēmas

 

Drukāt

Matemātisko pētījumu centrs

Centra vadītājs ir vadošais pētnieks Pēteris Daugulis.
Zinātniskās darbības virzieni:

 • diferenciālvienādojumi
 • modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika

Meklēšana