Ceturtdiena 28 Okt 2021
Drukāt

G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs (IMC)

Daugavpils Universitātes G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs dibināts 2004. gadā, īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu un apvienojot Fizikas katedras zinātniskās laboratorijas. Idejas autors un īstenotājs bija profesors Guntis Liberts, kas savu dzīvi ziedoja zinātnei. 2007. gadā centrs tika nosaukts viņa vārdā. Pašreiz centrs nodarbojas ar zinātniskajiem pētījumiem dažādos virzienos (hologrāfija, plānu kārtiņu pētījumi, u.c.), tiek attīstīta sadarbība ar biologiem, mediķiem. Centrā tiek īstenoti vairāki ES projekti un LZP granti, notiek bakalauru, maģistrantu un doktorantu apmācība un zinātnisko darbu izstrāde.

Centra vadītājs ir Dr.phys., asoc. profesors Edmunds Tamanis.

Pieejamā aparatūra

  • Mainīga spiediena elektronu skenējošais mikroskops VEGA II LMU, TESCAN. Aprīkots ar EDX/EBSD detektoriem INCA Synergy (Oxford Instruments), kā arī nanolitogrāfijas sistēmu ELPHI Plus (Raith);
  • Konfokālais lāzerskenējošais mikroskops Leica TCSP-5. LSM ietver 3 spektrālos konfokālos kanālus ar vienlaicīgas fluorescences attēlu spektrālās analīzes iespējām, objektu fluorescences multiparametrisku ierosināšanu ar dažādu redzamās gaismas viļņa garuma lāzerstarojuma līnijām;
  • fs lāzersistēma, kuras pamatā ir Chameleon – Ultra Coherent lāzersistēma ar pārskaņošanās diapazonu 690-1040 nm un 2-2,5 W vidējo jaudu. fs lāzersistēmas un konfokālā lāzerskenējošā mikroskopa Leica TCSP-5 sasaiste vienotā mērkompleksā rada jaunas unikālas iespējas daudzfotonu un koherentās kontroles ierosmes fluorescences mikroskopijā;
  • Augstas izšķirtspējas rentgendifraktometrs plānu un nanostrukturētu kārtiņu pētījumiem SmartLab (Rigaku), 9 KW rentgenstarojuma jauda;
  • Vakuumiekārtas nanostrukturētu pārklājumu iegūšanai;
  • Hologrāfiskā ieraksta iekārtas, lāzeri u.c. aprīkojums.

Meklēšana