Ceturtdiena 28 Okt 2021

TPK ziņas

Drukāt

Bezmaksas seminārs "Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība"

Latvijas Republikas Patentu valde sadarbībā ar Dauvapils novada domi, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu rīko bezmakasas semināru uzņēmējiem un pētniekiem "R Ū P N I E C I S K Ā Ī P A Š U M A   A I Z S A R D Z Ī B A".

Semināra norises laiks un vieta:

2014. gada 12. martā plkst. 11:00

Daugavpils novada domes zālē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2 


 

Semināra programma:

1 1 : 0 0 - 1 2 : 1 5

Preču zīmju aizsardzība nacionālajā, reģionālajā un starptautiskajā līmenī 

Dace Liberte, Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore

1 2 : 1 5 - 1 3 : 0 0

Dizainparaugu aizsardzība nacionālajā, reģionālajā un starptautiskajā līmenī

Asja Dišlere, Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta vadošā eksperte dizainparaugu jautājumos

1 3 : 0 0 - 1 3 : 1 5          P ā r t r a u k u m s

1 3 : 1 5 - 1 4 : 0 0

Izgudrojumu patentēšanas procedūras, termiņi un izmaksas. Patentpilnvaroto loma

Maruta Vītiņa, Latvijas un Eiropas patentpilnvarotā, Patentu aģentūra "TRIA ROBIT”

1 4 : 0 0 - 1 4 : 3 0

Kāpēc nepieciešams veikt rūpnieciskā īpašuma objektu informācijas meklējumus

Evita Lande, Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas Informācijas pakalpojumu nodaļas vadošā bibliotekāre patentu informācijas jautājumos

1 4 : 3 0 - 1 5 : 0 0

Diskusija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības aktualitātēm, jautājumi un atbildes

 

Pieteikšanās semināram līdz 6. martam, izmantojot saiti http://ej.uz/IP-Daugavpils

Papildus informācija: Dace Buša (Patentu valde), tālr. 67220120


Viktorija Cirse

Daugavpils Universitāte
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
Vienības iela 13-210, Daugavpils
Tālr.: +371 29293520, +371 65423265Meklēšana