Ceturtdiena 20 Jūn 2019

TPK ziņas

Drukāt

Dalība forumā „International Scientific Forum”

tris-logo

2013.gada 10.-15.decembrī Daugavpils Universitātes pārstāvji apmeklēja starptautisku forumu „Intenational Scientific Forum” Tirānā, Albānijā.

DU TPK vadītāja, DU DMF G.Liberta Inovatīvās Mikroskopijas centra pētniece Irēna Mihailova, DU DMF Fizikas katedras tehniķe Velga Akmene, DU DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas katedras docente Jeļena Kirilova un DU DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas katedras asistente un ķīmijas laborante Anna Volkova apmeklēja starptautisku forumu „International Scientific Forum” (Tirāna, Albānija), kura norises laikā tika veidoti sadarbības kontakti un nodota pieredze komercializēšanas objektu veidošanā un tehnoloģiju un zināšanu pārnesē, kā arī notika informācijas apmaiņa par sadarbību starp universitāšu zinātniskajām grupām.

Dalība forumā bija lieliska iespēja popularizēt DU pētnieku sasniegumus ķīmijas un fizikas jomās, par ko foruma dalībnieki izrādīja lielu interesi. Piedaloties diskusijās, tika stāstīts arī par veidiem, kā DU tiek novērtēti studentu sasniegumi un noteikta studentu apmierinātība ar apgūstamajiem studiju kursiem.


Zane Zariņa
Daugavpils Universitāte
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
Vienības iela 13-210, Daugavpils
Tālr.: +371 29417388, +371 65423265



Meklēšana