Otrdiena 20 Okt 2020

TPK ziņas

Drukāt

Tartu Universitātes Tehnoloģiju institūta un Zinātnes centra „AHHAA” apmeklējums

tris-logo

2013.gada 5. – 6.decembrī Daugavpils Universitātes pārstāvji fizikas, bioloģijas, ķīmijas un informāciju tehnoloģiju jomā apmeklēja Tartu Universitātes Tehnoloģiju institūtu un zinātnes centru „AHHAA”.

Vizītes laikā Tartu Universitātes Tehnoloģiju institūtā tika apmeklētas Materiālzinātnes un ķīmijas laboratorija, Biotehnoloģiju laboratorija, Informāciju tehnoloģiju laboratorija un Vides tehnoloģiju laboratorija. Katrā no apmeklētajām laboratorijām tika apskatīti pētniecisko objektu un tehnoloģiju komercializācijas labās prakses piemēri, gūtas jaunas idejas komercobjektu sagatavošanai, pētnieki apmainījās ar pieredzi zinātnisko pētījumu veikšanā eksaktajās zinātnēs.

Vizītes turpinājumā tika apmeklēts Zinātnes centrs „AHHAA”, kura mērķis ir ieinteresēt bērnus un pusaudžus par zinātnes pasauli un zināšanu apguvi, izmantojot 21.gadsimta jaunajai paaudzei tuvas metodes, kuru pamatā ir darbošanās, piedalīšanās atklājumos, izprašana. Izveidotais zinātnes centrs ir arī ļoti uzskatāms piemērs kā labas idejas īstenošana gan izglīto, gan nes peļņu. Tikšanās ar Zinātnes centra „AHHAA” administrāciju un piedalīšanās centra piedāvātajās zinātniskajās aktivitātēs bija par pamatu informācijas un pieredzes gūšanai iespējamai zinātnes centra izveidei Daugavpilī.

 

Kristīne Vucāne
Daugavpils Universitāte
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
Vienības iela 13-210, Daugavpils
Tālr.: +371 65423265Meklēšana