Ceturtdiena 20 Jan 2022

TPK ziņas

Drukāt

Ielūgums piedalīties Izgudrojumu un inovāciju izstādē MINOX 2014

 

Jau 5.gadu pēc kārtas rīkojam Izgudrojumu izstādi, lai rādītu sabiedrībai mūsu valsts
zinātnieku un izgudrotāju sasniegumus, kā arī vienkārši labas idejas un izgudrojumus.
Uzaicinām DU pārstāvjus – zinātniekus, izgudrotājus un jaunos pētniekus – piedalīties šāgada
Izgudrojumu un inovāciju izstādē MINOX 2014, demonstrējot savus izgudrojumus un
inovatīvos projektus. Izstāde notiks 2014.gada 10.-11.oktobrī, Rīgā, Kaļķu ielā 1, Rīgas
Tehniskās universitātes Lielajā aulā.

Izstāde MINOX 2014 tiek rīkota Latvijas Izgudrotāju dienas ietvaros ar mērķi
popularizēt izgudrotājdarbību Latvijas sabiedrībā, kā arī veicināt izgudrojumu
komercializāciju un ieviešanu tautsaimniecībā, tādējādi radot jaunas, labi atalgotas darba
vietas Latvijā.

Paralēli izstādei tiek organizēti dažādi pasākumi:
• Biznesa kontaktu programma;
• Jauno izgudrotāju konkurss;
• Aktivitātes radošai atpūtai: Koka auto sacensības, Saules mašīnu ātruma sacensības,
Filmu programma u.c.

Aicinām pieteikties dalībai, reģistrējoties mājas lapā http://izgudrotaju-diena.lv/.
Dalība bezmaksas, nosūtot pieteikuma veidlapu līdz 1.augustam. Dalības maksa, piesakoties
līdz 10.septembrim – 10 EUR, līdz 30.septembrim (pēdējais pieteikšanās termiņš) – 30 EUR.
Jauniešiem (līdz 25 gadu vecumam) dalība bezmaksas. Savlaicīgi piesakoties, mēs varam
palīdzēt maketu un modeļu izgatavošanā.

 

Ielugums_piedalities.pdf

Pieteikuma_veidlapa_2014.doc


Viktorija Cirse

Daugavpils Universitāte
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
Vienības iela 13-210, Daugavpils
Tālr.: +371 29293520, +371 65423265Drukāt

Bezmaksas seminārs "Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība"

Latvijas Republikas Patentu valde sadarbībā ar Dauvapils novada domi, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu rīko bezmakasas semināru uzņēmējiem un pētniekiem "R Ū P N I E C I S K Ā Ī P A Š U M A   A I Z S A R D Z Ī B A".

Semināra norises laiks un vieta:

2014. gada 12. martā plkst. 11:00

Daugavpils novada domes zālē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2 


 

Semināra programma:

1 1 : 0 0 - 1 2 : 1 5

Preču zīmju aizsardzība nacionālajā, reģionālajā un starptautiskajā līmenī 

Dace Liberte, Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore

1 2 : 1 5 - 1 3 : 0 0

Dizainparaugu aizsardzība nacionālajā, reģionālajā un starptautiskajā līmenī

Asja Dišlere, Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta vadošā eksperte dizainparaugu jautājumos

1 3 : 0 0 - 1 3 : 1 5          P ā r t r a u k u m s

1 3 : 1 5 - 1 4 : 0 0

Izgudrojumu patentēšanas procedūras, termiņi un izmaksas. Patentpilnvaroto loma

Maruta Vītiņa, Latvijas un Eiropas patentpilnvarotā, Patentu aģentūra "TRIA ROBIT”

1 4 : 0 0 - 1 4 : 3 0

Kāpēc nepieciešams veikt rūpnieciskā īpašuma objektu informācijas meklējumus

Evita Lande, Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas Informācijas pakalpojumu nodaļas vadošā bibliotekāre patentu informācijas jautājumos

1 4 : 3 0 - 1 5 : 0 0

Diskusija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības aktualitātēm, jautājumi un atbildes

 

Pieteikšanās semināram līdz 6. martam, izmantojot saiti http://ej.uz/IP-Daugavpils

Papildus informācija: Dace Buša (Patentu valde), tālr. 67220120


Viktorija Cirse

Daugavpils Universitāte
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
Vienības iela 13-210, Daugavpils
Tālr.: +371 29293520, +371 65423265Meklēšana